Müşteri Aydınlatma Metni | Asya Lahmacun

Müşteri Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu FRC GIDA KUYUMCULUK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ASYA LAHMACUN) tarafından müşterilerimize ait ;Ad-Soyad ,Telefon numarası,Adres bilgisi, Sipariş bilgisi, Arama kaydına ilişkin kişisel veriler ;Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi , Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri ilişkileri Yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , Şirket iç operasyonlarının Yürütülmesi amacıyla çağrı merkezi tarafından ,elektronik ortamda toplanmakta ve tarafınıza hizmet verilebilmek amacıyla restoranımızın kasiyerleri ve paketçileriyle paylaşılmaktadır.

Yine banka aracılığıyla veya fatura/kıymetli evrak gibi yollarla ödeme yapılması durumunda banka iban bilgileriniz/fatura ,senet,çek bilgileriniz de işlenmekte olup firmamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla kayda alınmakta ve muhasebe ile paylaşılmaktadır. Bahsi geçen bilgileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5.maddesi gereği işlenmektedir.

İşletmenin fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla işletme içerisinde açık alanlarda veri sorumlusunun meşru menfaati gereği kameralar bulunmakta olup söz konusu kayıtların saklanma süresi ziyaret tarihinden itibaren 15 gündür.

Kanunun 11. Maddesi gereği; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı , http://www.asyalahmacun.com adresinde yer alan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU doldurarak şirketimizin Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. Güvenilir Sit. Bo:9/A Selçuklu/KONYA adresine ya da forma bildirilen e-posta ve kep adresimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve em geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Asya Nalçacı

Şehrin restoranı

Asya Meram

Şehrin restoranı